Sporazum o registraciji

Sporazum o registraciji i pravila:

1.) Za registrovanje i logovanje članova sa proxy, vpn i slično sledi brisanje account-a.
2.) Registrovanje samo sa gmail.com; msn.com; live.com; hotmail.com; outlook.com; yahoo.com.
3.) Korisnici MORAJU BITI PRIJAVLJENI na forum u roku od 30 DANA 1x u suprotnom biće automatski banovani skriptom po isteku 30 dana.
4.) Po registraciji ako odobrava Administrator, za 6-24h dobićete mail i u tom intervalu morate se logovati u suprotnom registracija se briše.
5.) Chat ne služi za pitanja u vezi tema na forumu. Za to koristite postove u samim forumima.
6.) Početi odavde: (osnova korišćenja foruma)

Nažalost, nije dopušteno videti ovaj deo teksta za Goste. Molim vas da se prijavite ili se registrujete.

7.) Zabranjeno je kopirati bilo koji post sliku ili deo sadržaja sa foruma na net ili neki drugi forum takvi članovi biće banovani.
8.) Zabranjeni je dodavati linkove za download sa sat-upload strana i drugih foruma, za to koristite upload na forumu.  
9.) Zabranjeno je reklamirati druge forume i stranice ili bilo kakvo privatno reklamiranje na forumu osim uz dozvolu administracije.
10.) Zabranjeno je uploadovati i pisati serijske, strim, cs ključeve ili linkove na crack, warez, hack na forumu.
11.) Zabranjeno je reklamirati CS ili postavljati detalje o CS serverima na forumu osim administracije foruma.

- Po registraciji dobićete mail za potvrdu koju trebate overiti najdalje u roku od 24h, u suprotnom sistem će obrisati vašu prijavu (registraciju)
- U slučaju da ne vidite poruku u inbox maila, pogledajte spam folder moguće da vam je mail odbio dodati poruku u inbox.

========================================================================================

Registration agreement and rules:

1.) To register and log in to members with proxies, vpn, etc., delete the account.
2.) Register only with gmail.com; msn.com; live.com; hotmail.com; outlook.com; yahoo.com.
3.) Users MUST BE SIGNED IN TO THE FORUM WITHIN 30 DAYS 1x otherwise they will be automatically deleted upon expiration.
4.) After registration if approved by the Administrator, you will receive an email in 6-24 hours and you must log in at that interval, otherwise the registration is deleted.
5.) Chat is not for questions about forum topics. To do this, use the posts in the forums themselves.
6.) Start from here: (basis for using the forum)
Nažalost, nije dopušteno videti ovaj deo teksta za Goste. Molim vas da se prijavite ili se registrujete.

7.) It is forbidden to copy any post image or part of the content from the forum to the net or any other forum, such members will be banned.
8.) It is forbidden to add download links from sat-upload pages and other forums, for that you use the upload on the forum.
9.) It is forbidden to advertise other forums and sites or any private advertising on the forum except with the permission of the administration.
10.) It is forbidden to upload and write serial, stream, cs keys or links to crack, warez, hack on the forum.
11.) It is forbidden to advertise CS or post details about CS servers on the forum other than forum administration.

- After registration you will receive a confirmation email that you need to verify within 24 hours, otherwise the system will delete your application (registration)
- In case you do not see the message in the inbox of the email, look at the spam folder, it is possible that the mail refused to add the message to the inbox.