Dreambox 500s, 500HD, 800HDPVR, 800HDSE, 900UHD (Pokaži sve)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) () (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (NT¦) (@*-^) (Pokaži sve)
Brži rad daljinskog na E2 dreambox commando 25/09/2017, 11:30:53 (pre podne)
Datum proizvodnje Dreambox-a commando 23/08/2016, 06:20:36 (posle podne)
DM500 HD (Flešovanje preko Browsera) commando 01/07/2017, 08:36:13 (posle podne)
DM500 HD (Flešovanje preko DreamUp) commando 01/07/2017, 08:39:36 (posle podne)
DM900 UHD (image) commando 25/08/2017, 06:09:02 (posle podne)
DM900-920 UHD flešovanje preko browsera commando 15/09/2018, 10:55:40 (pre podne)
Dreambox 500HD image commando 06/01/2018, 07:05:38 (posle podne)
Dreambox 500HD, 800HD, 800SE, 8000 Clone (sim & image) commando 01/07/2017, 08:47:49 (posle podne)
Dreambox 500s (specifikacija) commando 23/08/2016, 06:44:37 (posle podne)
Dreambox 800 hd se kako podesiti tripl LNB od totala djenousce69 15/03/2021, 02:42:30 (posle podne)
Dreambox images i feed commando 05/08/2017, 07:46:38 (posle podne)
Dreambox900UHD image commando 06/01/2018, 07:07:47 (posle podne)
FlashExpander -> NewNigma commando 19/08/2019, 06:27:52 (posle podne)
Kompletan bekap image DM500s preko telneta commando 23/08/2016, 06:06:45 (posle podne)
Nameštanje sata na risiverima, problem na nekim DM commando 18/08/2017, 02:47:10 (posle podne)
NCam-Images-OSDreambox-DEB commando 30/12/2019, 12:03:00 (posle podne)
Oscam OE 2.5-2.6 DreamElite commando 05/01/2020, 01:24:13 (pre podne)
OScam u Pli (DM500s) commando 23/08/2016, 06:39:58 (posle podne)
Pitanja i odgovori u vezi tema za Dreambox commando 23/08/2016, 06:01:35 (posle podne)
Razlika u kvalitetu 2-layer / 4-layer PCB DM500s commando 23/08/2016, 06:13:04 (posle podne)
Restart Dreambox preko daljinskog commando 23/08/2016, 06:26:33 (posle podne)
Telnet skripte cron-d i ostalo commando 23/08/2016, 05:55:20 (posle podne)
Uvek ažurirani satellites.xml commando 24/08/2016, 03:58:44 (posle podne)
[OE2.5-2.6] Dream Elite 6.0 Cam Feed commando 30/12/2019, 11:38:31 (pre podne)
commando Index © 2018, commando
Stranice: [1]