Satelitske kartice + T2 + IPTV (Pokaži sve)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) () (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (NT¦) (@*-^) (Pokaži sve)
Broj favorita umesto broja kanala commando 04/07/2016, 01:02:54 (pre podne)
Dodavanje drajvera za TTS35AI - Sky Star HD2 commando 04/07/2016, 01:48:13 (posle podne)
DVBViewer (istorija svih verzija) commando 26/10/2016, 03:24:36 (posle podne)
DVBViewer (members area) commando 06/01/2017, 11:42:18 (pre podne)
DVBViewer (nove verzije i popravke) commando 19/07/2016, 11:45:28 (posle podne)
DVBViewer (strim) commando 23/03/2018, 12:40:28 (posle podne)
DVBViewer 4.9.5 instalacija (video) commando 16/07/2016, 10:45:07 (pre podne)
DVBViewer BlindScan commando 24/10/2017, 12:52:58 (posle podne)
DVBViewer instalacija 4.5.0 i podešavanje commando 04/07/2016, 02:05:14 (posle podne)
DVBViewer Pro 6.0.3 (podešavanje) commando 26/09/2017, 01:38:34 (posle podne)
DVBViewer Pro v.6.0.3.0 (IPTV uvoz u listu kanala) commando 25/10/2017, 11:36:27 (posle podne)
DVBViewer trikovi i podešavanja commando 04/07/2016, 01:28:05 (posle podne)
DVBViewer vizualizacija commando 24/10/2017, 11:18:30 (pre podne)
Gledanje 3D kanala u DVBViewer-u commando 03/07/2016, 07:16:08 (posle podne)
Igi subtitler (kompletno podešavanje) commando 24/10/2017, 12:43:22 (posle podne)
Kako deinstall DVBViewer Pro 100% commando 04/07/2016, 01:36:05 (posle podne)
Kodi + DVBViewer PVR addon commando 18/07/2016, 10:27:55 (posle podne)
Kodi+services+daljinski za kodi commando 15/08/2016, 02:09:15 (posle podne)
Media Server 2.1.0 commando 13/05/2018, 09:16:10 (pre podne)
NetStream Multicast commando 04/07/2016, 01:15:27 (posle podne)
NetStream preko Unicast commando 04/07/2016, 01:11:52 (posle podne)
Pitanja i odgovori vezano za satelitske kartice commando 03/07/2016, 07:00:05 (posle podne)
Povezivanje Com port na ploči commando 24/10/2017, 11:53:09 (pre podne)
Snimanje DVB titlova commando 04/06/2017, 11:31:30 (posle podne)
Uputstvo za DiSEqC plugin + SS2-S2 i podešavanje istog commando 12/10/2016, 03:48:10 (posle podne)
commando Index © 2018, commando
Stranice: [1]